In een zonnepaneel wordt zonne-energie omzet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, naar het Engelse “Photo Voltaic”. Het zijn de foto-voltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen en omzetten naar elektrische stroom.

De zonnecellen bestaan uit twee lagen waartussen, onder invloed van het zonlicht, elektrische stroom ontstaat. Zonnecellen werden veelal gemaakt van N of P silicium. Door aanvullende materialen en technieken gaat het vermogen van de panelen zo’n 5 Wp – 10 Wp omhoog.

Via een omvormer wordt de door zonnepanelen opgewekte gelijkspanning omgezet naar een wisselspanning van 230 tot 240 Volt (AC), welke gelijk is aan de stroom die u voor de apparaten in huis gebruikt. De opgewekte stroom wordt direct gebruikt worden in de eigen woning c.q. bedrijf, wat over blijft wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet bij onvoldoende vraag in uw eigen woning c.q. bedrijf of kan worden opgeslagen.

Een zonne-energie-installatie bestaat uit volgende onderdelen:

 • Set van zonnepanelen
 • Een of meerdere omvormers met bijbehorende optimizers, die de omzetting van gelijkspanning naar wisselspanning verzorgen
 • Een montagesysteem
 • Bekabeling en connectoren
 • Aansluiting op uw meterkast c.q. verdeelinrichting

Soorten zonnepanelen

In hoofdlijnen zijn er 2 type zonnepanelen:

Glas/Glas panelen. Hierbij is zowel de voor- als achterzijde van glas. Voordeel is dat de cellen zeer goed beschermd worden tegen celbreuk, denk hierbij aan zware hagelbuien. Glas is en blijft ondoordringbaar, zodat er geen damp of verontreiniging de cel kan binnendringen. Hierdoor blijft de opbrengst zeer hoog en is de levensduur meer dan 40 jaar. De garantie op glas/glas panelen is 30 jaar!

Glas/Folie. Hierbij is de voorzijde van glas en wordt de achterzijde voorzien van een plastic folie. Het merendeel van de panelen wordt op deze manier gemaakt. De beste merken geven een productgarantie van 25 jaar en een opbrengst van boven de 87% na 25 jaar.

Voordelen van zonnepanelen

Het gebruiken van de zon als energiebron levert natuurlijk direct een groot voordeel op voor uw energierekening. Ook bij bewolkt weer zal er stroom worden opgewekt. Het monteren van zonnepanelen biedt een aantal significante voordelen:

 • Lagere energierekening nu en in de toekomst
 • Goed voor het milieu
 • Verhogen waarde woning c.q. bedrijfspand, doordat de maandlasten lager zijn
 • Rendement
 • MVO

Lagere energierekening nu en in de toekomst

 • Door het installeren van zonnepanelen op uw dak heeft u de mogelijkheid om u uw energierekening drastisch te verlagen en wordt het zelfs mogelijk uw volledige stroom behoefte zelf op te gaan wekken. Met zonnepanelen bent u daarom minder afhankelijk van uw energieleverancier en heeft u minder of geen last meer van stijgende energieprijzen. Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt-piek (afgekort Wp). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder gestandaardiseerde optimale omstandigheden (1000 W/m2 en een celtemperatuur van 25 graden C.) Aangezien in Nederland deze optimale omstandigheden niet kan worden gehaald, wordt in praktijk het totaal geïnstalleerde Watt-piek vermogen vermenigvuldigd met een factor tussen de 0,85 en 0,9 om tot een indicatie van de jaaropbrengst in kWh te komen. Dit laatste geld voor een traditionele seriële omvormer zonder optimizers. Met het bijvoorbeeld het SolarEdge omvormersysteem met optimizers is deze factor ongeveer 1,07. Vandaar dat Schaap Energy dit meest geavanceerde systeem aanbeveelt.

Goed voor het milieu

 • Zonne-energie is het toonbeeld van schone en duurzame energieopwekking. Door het toepassen van zonnepanelen produceert u zelf duurzame groene stroom, zorgt u voor een vermindering van de CO2 uitstoot en draagt u bij aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Verhogen waarde woning c.q. bedrijfspand

 • Zonnepanelen verhogen de waarde van uw huis substantieel en hebben een positieve invloed op het verplichte energielabel. De waardevermeerdering overstijgt veelal de aanschafprijs van uw zonnepaneelinstallatie. Zonnepanelen zijn daarom een duurzame investering, zorgen voor lagere maandlasten en zijn daardoor zeer interessant voor toekomstige potentiele eigenaars.

Rendement

 • De terugverdientijd van een installatie met de hoogste kwaliteit zonnepanelen,  een degelijk montagesysteem en een SolarEdge omvormersysteem ligt tussen de 6-8 jaar. Op basis van u specifieke situatie kunnen wij een nauwkeurige indicatie afgegeven wat de terugverdientijd zal zijn. De terugverdientijd is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals het aantal zonuren op de plaats van installatie, de ligging en hellingshoek van de panelen, het benodigde montagesysteem, schaduwfactoren, mogelijke subsidies en de stroomprijs. De levensduur van zonnepanelen is in een normale situatie 25 tot 40 jaar.

MVO

 • Zonnepanelen passen helemaal bij een transitie naar MVO. Met alle fiscale voordelen die er voor een investering in duurzame energie gelden, is het voor veel bedrijven haalbaar én rendabel om te investeren in zonnepanelen. Door te investeren in zonnepanelen bespaart u op uw energiekosten en verbeterd u het groene imago van uw bedrijf. Schaap Energy heeft ruime ervaring met kleine en middelgrote projecten in industrie en utiliteit. Met het plaatsen van zonnepanelen investeert u in een duurzame toekomst van uw bedrijf.

Sterkte dakconstructie.

 • Het verdient de aanbeveling voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen, vooral bij licht geconstrueerde platte daken, de constructie van het dak te laten controleren en de maximale dakbelasting bij de architect of constructeur op te vragen, dit in verband met een verhoogde dak- belasting na plaatsing van de zonnepanelen. Door de installatie van een zonnepanelen systeem, op of aan een bestaand gebouw, worden de tot dan toe geldende gebouwbelastingen (b.v. sneeuw / wind) of de gebouwconstructies namelijk veranderd.

Woning c.q. bedrijfspand in eigendom?

 • Indien u een woning c.q. bedrijfspand huurt zult u (schriftelijke) toestemming moeten vragen aan de eigenaar voor het plaatsen van zonnepanelen.

Noodzakelijkheid van een bouwvergunning.

 • Veelal heeft u geen bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Alleen bij monumentale panden en/of beschermde dorpsgezichten kunnen beperkingen gelden. Zie voor meer informatie www.omgevingsloket.nl of informeer bij uw gemeente.