Zonnepanelen mogen doorgaans zonder vergunning op gebouwen geplaatst worden. Op een schuin dak moeten de panelen parallel aan en het dakvlak geplaatst worden en mogen niet buiten het dakvlak uitsteken. Op een plat dak moet de afstand van de panelen tot aan de buitenzijde van het dak, minimaal gelijk zijn als de hoogte van de panelen boven dit dak.

Wanneer u panelen in het zicht, aan een gebouw wilt laten monteren, dan kan een vergunning noodzakelijk zijn. Raadpleeg hiervoor uw gemeente.

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningvrij plaatsen.

Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl.