Een veel gestelde vraag is : Als ik een zonnepaneleninstallatie wil, moet dan ook mijn energiemeter vervangen worden?

 

Dit hangt van uw meter af. De netwerkbeheerder gaat in de nabije toekomst in elke woning de meter vervangen door een zo genaamde Slimme Meter. Wanneer u de zonnepanelen installatie aanmeld via www.energieleveren.nl , neemt uw netwerkbeheerder automatisch contact met u op wanneer uw meter vervangen moet worden. Dit is overigens geheel gratis. In bijna alle gevallen wordt dan ook direct uw gasmeter vervangen. Het voordeel is dat de meterstanden van beide meters dan op afstand kunnen worden uitgelezen. Wanneer u een Ferraris draaischijfmeter heeft, bent u overigens niet verplicht direct een Slimme meter te accepteren.

 

 

  • Ferraris draaischijfmeterferraris
   Wij adviseren u deze meter niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat. Er zijn ook enkele draaischijfmeters in omloop met een terugloopblokkering. Dit kunt u eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden omdat de opgewekte energie direct verrekend wordt met de verbruikte energie. Zorg dat u niet meer opwekt dan u verbruikt.

 

  • Digitale Meter met teruglever telwerkenslimme_meter
   Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.

 

 • Digitale Meter zonder teruglever telwerken
  Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. Dus direct uw installatie even aanmelden bij www.energieleveren.nl.