Zie voor de laatste salderingsregelingen de volgende site van de rvo:

Salderingsregelingen