In een zonnepaneel wordt zonne-energie omzet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, naar het Engelse “Photo Voltaic”. Het zijn de foto-voltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen en omzetten naar elektrische stroom.

De zonnecellen bestaan uit twee lagen waartussen, onder invloed van het zonlicht, elektrische stroom ontstaat. Zonnecellen werden veelal gemaakt van silicium, maar tegenwoordig zijn er ook zogeheten dunne-film zonnecellen.

Via een omvormer wordt de door zonnepanelen opgewekte gelijkspanning omgezet naar een wisselspanning van 230 VAC, welke gelijk is aan de stroom die u voor de apparaten in huis gebruikt. De opgewekte stroom wordt direct gebruikt worden in de eigen woning c.q. bedrijf, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet bij onvoldoende vraag in uw eigen woning c.q. bedrijf of kan (optioneel) worden opgeslagen.
Een zonne-energie systeem bestaat uit volgende onderdelen:

 • Set van zonnepanelen
 • Een of meerdere omvormers ten behoeven van de omzetting van gelijkspanning naar wisselspanning
 • Bekabeling en connectoren
 • Aansluiting op uw meterkast c.q. verdeelinrichting

Soorten zonnepanelen

Er zijn veel verschillende soorten zonnepanelen verkrijgbaar welke allemaal als overeenkomst hebben dat ze zonlicht omzetten in energie.

Er kan een onderscheid gemaakt worden in het materiaal waarvan de zonnecellen in het paneel zijn gemaakt, maar er zijn ook verschillen in maatvoering en kleur.

Er zijn in hoofdlijnen drie soorten zonnepanelen te onderscheiden:

 • Poly-kristallijne zonnepanelen
 • Mono-kristallijne zonnepanelen
 • Thin Film (CIS) zonnepanelen
 • Poly-kristallijne en mono-kristallijne worden beiden uit dezelfde grondstof gemaakt, namelijk siliciumzand. Poly-kristallijne panelen hebben een meer onregelmatige kristalstructuur dan de mono-kristallijne panelen en leveren een iets lager rendement. Poly-kristallijne panelen hebben hierdoor een iets lager prijskaartje dan mono-kristallijne panelen. Veelal zijn poly-kristallijne te herkennen aan de donkerblauw gekleurde zonnecellen. De zonnecellen van mono-kristallijnen panelen hebben veelal een zwarte kleur.Daarnaast kan er uit esthetische overwegingen gekozen worden voor een zwart frame in plaats van een grijs-aluminium kleurig frame. Op daken met donkergrijze dakpannen kunnen bijvoorbeeld mono-kristallijne panelen met een zwarte frame beter tot hun recht komen dan donkerblauwe poly-kristallijne panelen met een grijs-aluminium frame.

  Thin Film panelen (CIS panelen, zoals Soalr Frontier) bieden bij een positie van zuid-west tot west en zuid-oost tot oost een aanzienlijk beter rendement dan “gewone” zonnepanelen. Daarnaast bieden deze Thin Film als voordeel dat ze een grote lichtgevoeligheid hebben bij slechte lichtcondities, zoals bijvoorbeeld bewolkt weer. Thin Film panelen zijn daarom prima te gebruiken in ons Nederlandse klimaat

Voordelen van zonnepanelen

Het gebruiken van de zon als energiebron levert natuurlijk direct een groot voordeel op voor uw energierekening. Ook bij bewolkt weer zal er stroom worden opgewekt. Het monteren van zonnepanelen biedt een aantal significante voordelen:

 • Lagere energierekening nu en in de toekomst
 • Goed voor het milieu
 • Verhogen waarde woning c.q. bedrijfspand
 • Rendement
 • MVO

Lagere energierekening nu en in de toekomst

 • Door het installeren van zonnepanelen op uw dak heeft u de mogelijkheid om u uw energierekening drastisch te verlagen en wordt het zelfs mogelijk uw volledige stroom behoefte zelf op te gaan wekken. Met zonnepanelen bent u daarom minder afhankelijk van uw energieleverancier en heeft u minder of geen last meer van stijgende energieprijzen. Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt-piek (afgekort Wp). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder gestandaardiseerde optimale omstandigheden. Aangezien in Nederland deze optimale omstandigheden niet kan worden gehaald, wordt in praktijk het totaal geïnstalleerde Watt-piek vermogen vermenigvuldigd met een factor tussen de 0,85 en 0,9 om tot een indicatie van de jaaropbrengst in kWh te komen. Een systeem met een vermogen van 3.250 Wp (13 panelen van 250 Wp) levert ongeveer 2.800 kWh aan stroom per jaar. Bij een stroomprijs van € 0,23 geeft dit een jaarlijkse besparing van ca. € 644. De daadwerkelijke opbrengst is echter afhankelijk van een diverse factoren. Om tot een indicatie te komen in uw situatie kunnen wij verblijvend een specifieke berekening hiervoor maken.Er wordt wettelijk verplicht tot 5000 kWh terug levering gesaldeerd tegen dezelfde tarieven als waarvoor energie wordt ingekocht. Salderen is een rekensom: de geproduceerde stroom wordt afgetrokken van de afgenomen stroom. Zolang u meer produceert dan u afneemt, dan krijgt u hetzelfde bedrag voor de geleverde stroom terug als u zelf betaalt. Dit geldt zolang u op jaarbasis meer afneemt dan produceert. U kunt tot 5.000 kWh (terug)leveren aan het net voordat saldering vervalt. Daarboven ontvangt u een lager bedrag. Er zijn enkele leveranciers die ook boven de 5000 kWh (terug)levering het volledige kWh bedrag vergoeden. Informeer bij uw leverancier naar de exacte voorwaarden.

Goed voor het milieu

 • Zonne-energie is het toonbeeld van schone en duurzame energieopwekking. Door het toepassen van zonnepanelen produceert u zelf duurzame groene stroom, zorgt u voor een vermindering van de CO2 uitstoot en draagt u bij aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Verhogen waarde woning c.q. bedrijfspand

 • Zonnepanelen verhogen de waarde van uw huis substantieel en hebben een positieve invloed op het verplichte energielabel. De waardevermeerdering overstijgt veelal de aanschafprijs van uw zonnepaneelinstallatie. Zonnepanelen zijn daarom een duurzame investering, zorgen voor lagere maandlasten en zijn daardoor zeer interessant voor toekomstige potentiele eigenaars.

Rendement

 • De terugverdientijd voor kwalitatief hoogwaardige panelen ligt tussen de 7-10 jaar. Op basis van u specifieke situatie kunnen wij een indicatie afgegeven wat ongeveer de terugverdientijd is. De terugverdientijd is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals het aantal zonuren op de plaats waar men woont, het aantal zonnepanelen, het rendement, de aanschafprijs, mogelijke subsidies en de stroomprijs. De levensduur van zonnepanelen is in een normale situatie 25 tot 30 jaar. De meeste zonnepanelen hebben een vermogensgarantie van minimaal 90% en 80% van het piekvermogen voor 10 respectievelijk 20 jaar.

MVO

 • Voor bedrijven geldt dat door plaatsing van zonnepanelen op uw pand u actief laat zien dat u werkt volgende het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor alle stakeholders is dit een tastbaar bewijs van duurzaam ondernemen.

Voldoende dakoppervlakte.

 • De ruimte die benodigd is, is afhankelijk van het aantal panelen dat is gewenst, obstakels op het dak als lichtkoepels, afvoerkanalen, dakkapellen, dakramen, etc.

Hoeveelheid (mogelijke) schaduw.

 • Houd bij het bepalen van de positie van zonnepanelen rekening met schaduw veroorzaakt door bomen, andere gebouwen, afvoerkanalen, etc. Let op: de schaduwwerking wisselt met de seizoenen: in de winter staat de zon veel lager en zijn de schaduwen langer.

Sterkte dakconstructie.

 • Het verdient de aanbeveling voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen, vooral bij licht geconstrueerde platte daken, de constructie van het dak te laten controleren en de maximale dakbelasting bij de architect of constructeur op te vragen, dit in verband met een verhoogde dak- belasting na plaatsing van de zonnepanelen. Door de installatie van een zonnepaneel systeem op of aan een bestaand gebouw worden de tot dan toe geldende gebouwbelastingen (b.v. sneeuw / wind) of de gebouwconstructies namelijk veranderd.

Woning c.q. bedrijfspand in eigendom?

 • Indien u een woning c.q. bedrijfspand huurt zult u (schriftelijke) toestemming moeten vragen aan de eigenaar voor het plaatsen van zonnepanelen.

Noodzakelijkheid van een bouwvergunning.

 • Veelal heeft u geen bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Alleen bij monumentale panden en/of beschermde dorpsgezichten kunnen beperkingen gelden. Zie voor meer informatie www.omgevingsloket.nl of informeer bij uw gemeente.

Beschikking over een teruglevermeter.

 • Om van uw energieleverancier een vergoeding te kunnen krijgen voor het terug leveren van energie heeft u een geschikte teruglevermeter nodig. Deze meter registreert zowel de levering als de terug levering. Indien u een ouderwetse meter met draaischijf (zogeheten ferrarismeter) heeft zal dit geen probleem opleveren, bij terug leveren zal de draaischijf de andere kant op draaien. Heeft u een ander type meter? U kunt hiervoor terecht bij uw netbeheerder. Uw netbeheerder kan u vertellen of uw huidige hoofdmeter geschikt is, of dat deze vervangen moet worden. Vervanging in verband met plaatsing van zonnepanelen is gratis.

Zonnepanelen voor de particulier

 • Door toegenomen interesse en door lagere aanschafprijzen en hogere energieprijzen worden zonnepanelen steeds populairder in Nederland. Waar het in de landen om ons heen (Duitsland, België) al heen gewoon is om je eigen stroom op te wekken, staan wij in Nederland nog maar aan het begin. Het zelf produceren van (groene) stroom is echter nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Anno 2011 had nog maar 1 op de 500 huishoudens zonnepanelen, de verwachting is dat in 2020 1 op de 8 huishoudens zullen zijn.

Zonnepanelen voor uw bedrijf

 • Steeds meer bedrijven omarmen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze manier van werken is niet alleen goed voor mens en milieu, maar pakt ook positief uit voor de omzet en rendement van uw bedrijf. Zonnepanelen passen helemaal bij een transitie naar MVO. Met alle fiscale voordelen die er voor een investering in duurzame energie gelden is het voor veel bedrijven haalbaar én rendabel om te investeren in zonnepanelen. Door te investeren in zonnepanelen bespaart u op uw energiekosten en verbeterd u het groene imago van uw bedrijf. Schaap Energy heeft ruime ervaring met kleine en middelgrote projecten in industrie en utiliteit. Met het plaatsen van zonnepanelen investeert u in een duurzame toekomst van uw bedrijf.