Lening via uw gemeente 

Met de zogenaamde Duurzaamheidslening kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage rente geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. Per saldo komt dit in de meeste gevallen neer op een feitelijke rente van minder dan 1 %.

Denk bijvoorbeeld aan dak- of vloerisolatie, een zonneboiler of zonnepanelen.  Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Er wordt geleend van de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) verstrekt en beheert de toegekende Duurzaamheidslening. De toekenning van de lening geschiedt onder voorbehoud van een positief advies van SVn.

Het aanvragen van de Duurzaamheidslening bestaat uit de volgende stappen:

  • Invullen aanvraagformulier duurzaamheidslening en inleveren/sturen naar de gemeente.
  • Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente, onder voorbehoud van een positieve financiële beoordeling door de SVn

Voor Zeewolde geldt bijvoorbeeld:

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening, zijn opgenomen in de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013. In de verordening staat o.a.:

   • De hoofdsom bedraagt niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000
   • De looptijd is maximaal 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en maximaal 15 jaar voor leningen groter dan € 7.500
   • Er wordt altijd een rentekorting van 3% op de vaste commerciële rente berekend
   • De doelgroep (bewoners van woningen, gebouwd vóór 01-01-2011, met een WOZ-waarde van max. € 350.000. (Peildatum 01-01-2012)

Kijk voor het aanvraagformulier op de site van uw gemeente.

Aanvraagformulier duurzaamheidslening

 

Vaak stellen lokale en provinciale overheden ook extra subsidie beschikbaar voor zonne-energie. In ons overzicht ziet u eenvoudig om welke overheden dit gaat.

Energiesubsidiewijzer

Op de website van “Meer met minder energie” staat een Energiesubsidiewijzer

waarmee u direct inzicht krijgt in de subsidies waarvoor u in aanmerking komt.